Webmail/Kontakt
 


 
Gorionici za pelete
Peleti - jedino grejanje na čvrsto gorivo sa sobnim termostatom! Sve prednosti su na strani peleta: termostat obezbeđuje tačno zadatu temperaturu u prostoriji, ložite jednom u nekoliko dana, ujutro se budite u toploj kući, i nema više paljenja vatre u cik zore u hladnoj kotlarnici!